Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że zmieniliśmy nasze adresy mailowe, aby zapewnić lepszą obsługę

i komunikację. Nowe adresy e-mailowe obowiązują od stycznie 2024.

 

Nowe adresy kontaktowe mailowe:

Stary adres: …. @schockemoehle.de              - nowy adres: … @pslp.pl   

Przykład:

Stary adres biuro@schockemoehle.de  – nowy adres: biuro@pslp.pl

Stary adres j.kowalski@schockemoehle.de   – nowy adres: j.kowalski@pslp.pl

 

Prosimy o aktualizację swoich książek adresowych, abyśmy mogli nadal utrzymywać z Państwem kontakt bez zakłóceń.

Wiadomość nie są przekierowywane. Prosimy o ponowne wysłanie wiadomości na nowy adres mailowy.

Dziękujemy za współpracę

Pozdrawiamy

Team Paul Schockemoehle Logistics Polska
#DostarczamyPrzestrzeńDlaTwojegoSukcesu

 


 

Sehr geehrte Damen und Herren,
 

hiermit informieren wir Sie, dass wir unsere E-Mail-Adressen geändert haben, um einen besseren Service und Kommunikation zu gewährleisten.

Die neuen E-Mail-Adressen gelten ab Januar 2024.

 

Die neuen Kontakt-E-Mail-Adressen lauten wie folgt:

Alte Adresse: …. @schockemoehle.de - neue Adresse: … @pslp.pl

Beispiel:

Alte Adresse biuro@schockemoehle.de       – neue Adresse: biuro@pslp.pl

Alte Adresse j.kowalski@schockemoehle.de                – neue Adresse: j.kowalski@pslp.pl

Bitte aktualisieren Sie Ihre Adressbücher, damit wir weiterhin reibungslosen Kontakt mit Ihnen halten können.

Die Nachrichten werden nicht weitergeleitet. Bitte senden Sie Ihre Nachricht erneut an die neue E-Mail-Adresse.

 

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Team Paul Schockemoehle Logistics Polska