PAUL SCHOCKEMÖHLE LOGISTICS
POLSKA SP. Z O.O.

ul. Transportowa 24 · 47-303 Krapkowice

Centrala

Tel. +48 77 4519 500
Fax +48 77 4519 520
biuro@pslp.pl

Oddział Bydgoszcz

Tel. +48 52 3730210
Fax +48 52 3730212
bydgoszcz@pslp.pl

Oddział Opole

Tel. +48 77 45 19 500
magazyn@pslp.pl

ZARZĄD
DAMIAN SZAMPERA
Członek zarządu
Tel. +48 77 4519 500
KSIĘGOWOŚĆ
ALICJA SASIŃSKA-PISMIOK
Dyrektorka działu finansów i administracji / Główna Księgowa
Tel. +48 77 4519 521
SPRZEDAŻ
SZYMON GROMUŁ
Dyrektor Handlowy / Prokurent
Tel. +48 77 4519 505
MAGAZYN
TOMASZ MALEJKA
Dyrektor Logistyki /Prokurent
Tel. +48 77 4519 503
SPEDYCJA
GABRIEL PISMIOK
Dyrektor Spedycji
Tel. +48 77 4519 508