Logistyka

Nasza flota samochodowa

W naszym nowoczesnym taborze stawiamy na najbardziej aktualną technologię. Tym samym stwarzamy techniczne warunki dla bezpiecznego transportu Państwa dóbr. By pracować na najwyższym jakościowo poziomie, przyjmujemy na siebie odpowiedzialność, by kłaść duży nacisk na ochronę środowiska. 

Dlatego nasze pojazdy są zgodne z aktualnymi normami EURO. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań IT i technologii telematycznych podwyższa bezpieczeństwo planowania i stwarza podstawę dla świadczenia niezawodnych usług. Stawiamy na ciągłe doskonalenie technologiczne naszego taboru.