DIN EN ISO 9001:2008

Pobierz certyfikat

DIN EN ISO 2200:2005

Pobierz certyfikat

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Załoga wspólny sukces".
Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Udana inwestycja".
Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Gazele Biznesu 2015
16 Edycja rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm.

Rzetelna firma.
Program pod patronatem Krajowego Rejestru Długów

Paul Schockemöhle Logistics Polska Sp. z o.o. chce być wiarygodnym dostawcą usług transportowych, spedycji, magazynowania i logistyki.

Paul Schockemöhle Logistics Polska Sp. z o.o. w trosce o zaufanie, jakim obdarzają nas klienci oraz o wizerunek wiarygodnego partnera stawia sobie następujące cele strategiczne:

  • Reagowanie na zmieniające się potrzeby i rosnące wymagania naszych klientów;
  • Przestrzeganie uzgodnionych terminów realizacji i wysokiej staranności realizacji usług, a dzięki temu osiągnięcie wysokiego poziomu zadowolenia klientów;
  • Stałe spełnianie przepisów prawnych dotyczących świadczonych usług.

Paul Schockemöhle Logistics Polska Sp. z o.o. dysponuje rozwiązaniami technicznym oraz specjalistyczną wiedzą potrzebną do realizacji kompletnych koncepcji logistyki magazynowej. Skrojone na miarę rozwiązania aż po logistykę kontraktową zapewniają klientom ogromne możliwości dopasowania usług do swoich potrzeb. Korzystając z, znaczącego potencjału i wieloletniego doświadczenia naszej firmy oraz wiedzy naszych pracowników w swojej pracy koncentrujemy się na jak najlepszym poznaniu i spełnieniu wymagań klienta i mających zastosowanie przepisów.

Wychodząc z założenia, że poziom zadowolenia Klientów zależy od kompetencji naszych pracowników oraz od naszego potencjału technicznego, realizujemy powyższe cele strategiczne poprzez:

  • Elastyczność i dostosowywanie się do specjalnych wymagań swoich klientów z różnych branż gospodarki;
  • Maksymalnie staranny sposób obchodzenia się z towarem;
  • Korzystanie wyłącznie z dostawców i usługodawców gwarantujących dostawy oraz usługi zgodne z naszymi wymaganiami jakościowymi;
  • Doskonalenie procesów realizacji usług poprzez konsekwentny rozwój infrastruktury technicznej oraz zwiększanie zastosowania techniki informatycznej;
  • Rzetelne przeprowadzanie procesu reklamacyjnego;
  • Stosowanie określonego systemu pozyskiwania, szkolenia i oceny pracowników;
  • Poszukiwanie i wdrażanie metod doskonalenia organizacji pracy.

W ramach niniejszej polityki Zarząd firmy ustala corocznie szczegółowe cele operacyjne dotyczące jakości. Cały personel firmy zna i stosuje niniejszą politykę oraz zasady zawarte w Księdze Jakości i towarzyszącej dokumentacji. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz spełniania wymagań normy EN ISO 9001:2008 i obowiązujących przepisów. Zarząd firmy deklaruje, że w dalszym ciągu będzie dokładać starań i środków, aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.