Paul Schockemöhle Logistics Polska Sp. z o.o. chce być wiarygodnym dostawcą usług transportowych, spedycji , magazynowania i logistyki.

Paul Schockemöhle Logistics Polska Sp. z o.o. w trosce o zaufanie, jakim obdarzają nas klienci oraz o wizerunku

 1. Reagowanie na zmieniające się potrzeby i rosnące wymagania naszych klientów
 2. Przestrzeganie uzgodnionych terminów
  realizacji i wysokiej staranności realizacji
  usług, a dzięki temu osiągnięcie wysokiego
  poziomu zadowolenia klientów
 3. Stałe spełnianie przepisów prawnych dotyczących świadczonych usług

Wychodząc z założenia, że poziom zadowolenia
Klientów zależy od kompetencji naszych pracowników oraz od naszego potencjału technicznego,
realizujemy powyższe cele strategiczne poprzez:

 1. Elastyczność i dostosowywanie się
  do specjalnych wymaga ń swoich klientów
  z różnych branż gospodarki
 2. Maksymalnie staranny sposób obchodzenia się
  z towarem
 3. Korzystanie wyłącznie z dostawców i usługodawców
  gwarant ujących dostawy oraz usługi
  zgodne z naszymi wymaganiami jakościowymi
 4. Doskonalenie procesów realizacji usług
  poprzez konsekwentny rozwój infrastruktury
  technicznej oraz zwiększanie zastosowania
  techniki informatyc znej
 5. RZETELNE PRZEPROWADZENIE PROCESU
  REKLAMACYJNEGO
 6. Stosowanie określonego system u
  pozyskiwania , szkolenia i oceny pracowników
 7. Poszukiwanie i wdrażanie metod doskonalenia
  organizacji pracy

W ramach niniejszej polityki Zarząd firmy ustala corocznie szczegółowe cele operacyjne dotyczące jakości. Cały personel firmy zna i stosuje niniejszą politykę oraz zasady zawarte w Księdze Jakości i towarzyszącej dokumentacji.
Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz spełniania wymagań normy EN ISO 9001:2008 i obowiązujących przepisów.
Zarząd firmy deklaruje, że w dalszym ciągu będzie dokładać starań i środków, aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.

DIN EN ISO 9001:2008
Złoty Laur Umiejętności
i Kompetencji w kategorii
„Załoga wspólny sukces”.
Kapituła Laurów Umiejętności
i Kompetencji.
Gazele Biznesu 2015.
16 Edycja rankingu najbardziej
dynamicznych małych i średnich firm.

DIN EN ISO 2200:2005
Srebrny Laur Umiejętności
i Kompetencji w kategorii
„Udana inwestycja”.
Kapituła Laurów Umiejętności
i Kompetencji.
Rzetelna firma.
Program pod patronatem
Krajowego Rejestru Długów